До відома заявників!

ІІ етап впровадження електронного кабінету Заявника

Державний експертний центр МОЗ (ДЕЦ) повідомляє, що з 03.02.2020 р. впроваджується другий етап використання програмного модулю персонального електронного кабінету Заявника, що передбачає за умовами договору отримання доступу до бази даних про побічні реакції (ПР) та/або відсутність ефективності (ВЕ) при медичному застосуванні лікарських засобів (ЛЗ), в тому числі вакцин/туберкуліну, які Замовник представляє на ринку України, в Автоматизованій інформаційній системі фармаконагляду (АІСФ) через вже створений Замовником «Електронний кабінет заявника» (ЕКЗ).

Звертаємо увагу, що основною умовою користування цим функціоналом є підписання договору між Замовником (Заявником) та Виконавцем (Державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»).

Договір на надання послуг (далі – Договір) передбачає надання Замовнику послуг та умови припинення надання послуг з платного доступу до бази даних про ПР та/або ВЕ при медичному застосуванні ЛЗ, в тому числі вакцин/туберкуліну, які Замовник представляє на ринку України, в АІСФ через вже створений Замовником ЕКЗ, протягом 1 року з дати активації доступу Замовника до бази даних АІСФ.

Користуватися даними послугами має уповноважена особа, відповідальна за фармаконагляд/контактна особа (далі – УОВФ/КОВФ), призначена Заявником (далі – Користувач).

Вашій увазі надається послідовність дій щодо активації другого функціоналу вже створеного Заявником ЕКЗ:

  1. Користувач на головній сторінці програмного модулю ЕКЗ позначає, про бажання отримання другого виду послуг через ЕКЗ, а саме – доступу до бази даних про ПР та/або ВЕ при медичному застосуванні ЛЗ, в тому числі вакцин/туберкуліну, які Замовник представляє на ринку України.
  2. Перед укладанням Договору, Заявник через Сервісний центр надає лист, де у довільній формі інформує про бажання отримання доступу до бази даних про ПР та/або ВЕ при медичному застосуванні ЛЗ, в тому числі вакцин/туберкуліну, які Замовник представляє на ринку України, та зазначає вихідні дані, за якими Користувачем була проведена реєстрація в ЕКЗ, а саме: ПІБ; посада УОВФ/КОВФ; логін; адреса електронної пошти; контактний телефон (далі – Лист); Довіреність, що підтверджує повноваження УОВФ/КОВФ, належним чином засвідчена копія якої додається до листа.
  3. Після визначення кількості реєстраційних посвідчень на ЛЗ, які Заявник представляє на ринку України на день подання Листа та визначення вартості послуг, відповідно «Вартості інформаційно-консультаційних та інших послуг, що надаються Державним експертним центром МОЗ», експерт – адміністратор Управління фармаконагляду ДЕЦ надає цю інформацію на електронну адресу Користувача ЕКЗ.
  4. Після отримання Заявником інформації про вартість послуг через ЕКЗ, Заявник самостійно роздруковує форму Договору, яка знаходиться на веб-сайті ДЕЦ https://dec.gov.ua/, та заповнює усі передбачені Договором поля та реквізити.
  5. Через Сервісний центр Заявник подає Договір з пакетом документів, необхідних для підписання Договору, разом із супровідним листом, в якому зазначає перелік наданих документів, оформлених згідно вимог законодавства України.
  6. У разі відсутності зауважень, погоджений Договір підписується уповноваженою особою від ДЕЦ та скріплюється печаткою ДЕЦ.
  7. Другий примірник Договору Заявник забирає через Сервісний центр.
  8. ДЕЦ виставляє Заявнику для оплати рахунок-фактуру протягом 3-х робочих днів з дати укладення Договору.
  9. Заявник сплачує 100% передоплату вартості послуг, відповідно до умов Договору.
  10. ДЕЦ не пізніше 2-х робочих днів з дати зарахування на його поточний рахунок грошових коштів, що надійшли від Заявника, активізує доступ Заявника до бази даних про ПР та/або ВЕ при медичному застосуванні ЛЗ, в тому числі вакцин/туберкуліну, в АІСФ через ЕКЗ.