Шановні Колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  П’ятої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича.

 

Цей науковий форум включений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році, затверджений Міністерством охорони здоров’я України та Національною Академією медичних наук України.

Конференція відбудеться 22-23 жовтня 2019 р. за адресою: «Mercure Congress Centre», вул. Вадима Гетьмана, 6, м. Київ

Попередня програма

План конференції передбачає проведення пленарних, секційних засідань, майстер-класів, круглих столів.

Основні напрямки роботи конференції:

 • клінічна безпека: управління інформацією та клінічними даними
 • питання безпеки на етапі розробки лікарського засобу
 • післяреєстраційний досвід застосування лікарських засобів та раціональна фармакотерапія
 • формулярна система забезпечення лікарськими засобами – адекватність вимогам часу та реаліям країни впровадження
 • національний перелік основних лікарських засобів як гарантія безоплатного базового лікування громадянам України
 • клінічний протокол як основний медико-технологічний документ, яким мають керуватись медичні фахівці
 • реєстраційне досьє як відображення життєвого циклу лікарського засобу
 • біосиміляри – препарати майбутнього: регуляторні питання та фармаконагляд
 • безпека імунопрофілактики
 • фармаконагляд в Україні: здобутки та перспективи  
 • належні практики фармаконагляду та напрямки вдосконалення системи фармаконагляду
 • оцінка медичних технологій – новий інструмент у прийнятті рішень
 • здійснення фармаконагляду в країнах СНД

Мови конференції: українська, англійська.

Технічне забезпечення: мультимедійний проектор, ноутбук, мікрофонна система, синхронний переклад.

РЕЄСТРАЦІЯ

Для участі в роботі конференції необхідно заповнити реєстраційну форму учасника конференції. Прийом заявок на участь у роботі конференції закінчується 07.10.2019 р.Реєстрація учасників конференції буде здійснюватися після сплати  організаційного внеску.

Організаційний внесок за участь однієї особи у конференції: 5 000 грн. Оплата має бути здійснена протягом 3-х банківських днів після заповнення реєстраційної форми учасника конференції.

ДОПОВІДІ

Заявки на доповіді за напрямами конференції приймаються оргкомітетом до 01.06.2019 р. за e-mail: borecka@dec.gov.uaskalatska@dec.gov.ua

ТЕЗИ

Тези за напрямками конференції приймаються оргкомітетом до 01.09.2019 р. Тези надсилайте у електронному вигляді на e-mail: pelushenko@dec.gov.ua з поміткою «На конференцію».

Тези, які не відповідають тематиці конференції або оформлені не за правилами, прийматися та публікуватися не будуть.

Правила оформлення тез:

Параметри сторінки: розмір паперу А4, орієнтація книжкова, всі поля – 2,5 см. Редактор MS WORD, шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0. Обсяг – одна сторінка. У тезах не повинні міститися таблиці, графіки, список літератури. Прізвища та ініціали авторів, назва тез друкуються напівжирним шрифтом, установа, місто, країна – звичайним.

Наприклад:

Іванов В.К., Семенов М.В.

Застосування лікарських засобів в педіатрії

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м.Київ, Україна

Тези будуть опубліковані безкоштовно.

 

Контактні особи з питань участі у конференції:

Васильєва Валерія Анатоліївна (оргпитання): тел.: +38 (044) 202-1700 (4201); e-mail: vasileva@dec.gov.ua

Логвіна Ірина Олександрівна (оргпитання): тел.: +38 (044) 202-1700 (4001); e-mail: irina@dec.gov.ua

Хоромська Олена Леонідівна (оргпитання): тел.: +38 (044) 202-1700 (4310); e-mail: khoromskaya@dec.gov.ua

Євко Ольга Іванівна (оргпитання): тел.: +38 (044) 202-1700 (4400); e-mail: evko@dec.gov.ua

Пелишенко Вячеслав Васильович (тези): тел.: +38 (044) 202-1700 (4202); e-mail: pelushenko@dec.gov.ua

Семенюк Маріанна Петрівна (заявки на доповіді):тел.: +38 (044) 202-1700 (4102); e-mail:borecka@dec.gov.ua

Нестерчук Марія Михайлівна (заявки на доповіді): тел +38 (044) 202-1700 (4102); e-mail: skalatska@dec.gov.ua

Коршикова Ірина Валентинівна (з питань сплати організаційного внеску):тел.: +38 (044) 247-47-19 (121);

факс: +38 (044) 247-47-33, +38 (067) 551-27-33; e-mail: irina@dinadis.ua

Смірнова Олена Валеріївна (з питань розміщення в готелях): тел.: +38 (044) 247-47-19 (107);

факс: +38 (044) 247-47-33; +38 (067) 656-27-67; e-mail: lena@dinadis.ua

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

Державне підприємство

«Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Державне підприємство

«Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

ТОВ «ДІНАДІС»