Нормативні документи

Наказ МОЗ України від 05.02.2016 № 69 “Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 р. за № 285/28415

Наказ МОЗ України від 19.06.2014 № 414 “Про затвердження Переліку клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу, при лікуванні осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 липня 2014 р. за № 737/25514

Наказ МОЗ України від 11.09.2013 № 795 “Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за № 1669/24201
ПОРЯДОК моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги

Наказ МОЗ України від 26.07.2013 року № 651 “Про принципи належної фармакотерапевтичної практики та запобігання поліпрагмазії»

Наказ МОЗ України від 30.05.2013 року № 455“Про настанову ВООЗ та МФФ “Належна аптечна практика: Стандарти якості аптечних послуг” з метою покращення надання якісної медичної допомоги в закладах охорони здоров‘я рекомендована до застосування спільна настанова Всесвітньої організації охорони здоров‘я та Міжнародної фармацевтичної федерації «Належна аптечна практика: Стандарти якості аптечних послуг» Наказ МОЗ України від 08.10.2012 № 786 “Про визначення головної організації у сфері розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, проектів нормативних актів щодо медичного, в тому числі фармацевтичного, обслуговування та фармаконагляду”

Наказ МОЗ України від 28.09.2012 №752 “Про порядок контролю якості медичної допомоги”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1996/22308
Порядок контролю якості медичної допомоги Наказ МОЗ України від 21.09.2012 року № 732 “Про затвердження Плану заходів МОЗ України на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року»

Наказ МОЗ України від 21.11.2011 № 808 “Про забезпечення виконання рішення розширеної апаратної наради МОЗ України за участю НАМН України “Про розробку медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів на засадах доказової медицини”
Примірний план опрацювання медико-технологічних документів Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 597 “Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року” (зі змінами згідно наказу МОЗ України від 23.05.2014 №355)
Галузева програма стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року ПЛАН заходів Наказ МОЗ України від 01.08.2011 № 454 “Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року”
Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року

Наказ МОЗ України від 20.07.2011 № 427 “Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги”