Методичні матеріали


Наказ МОЗ України від 28.09.2012 №751
«Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, 2002/22314, 2003/22315, 2004/22316 (зі змінами і доповненнями)

Методичні рекомендації з розробки на засадах доказової медицини, впровадження та моніторингу застосування протоколів провізора (фармацевта) (45.15/97.15)
Вибір теми для розробки медико-технологічних документів
Методичні рекомендації з організації клінічного управління ризиками та безпеки медичної допомоги в закладах охорони здоров’я
Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я (Методичні рекомендації) (63.14/84.14)
Посібник для розробників клінічних рекомендацій/медичних стандартів
Посібник для розробників клінічних рекомендацій/медичних стандартів (скорочений варіант)
Recommendation no. R (97) 17 of the committee of ministers to member states on the development and implementation of quality improvement systems (QIS) in health care (Adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1997 at the 602nd meeting of the Ministers’ Deputies) https://www.coe.int/

РЕКОМЕНДАЦІЯ № R (97) 17 КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ ДЕРЖАВАМ-ЧЛЕНАМ з розробки та впровадження систем удосконалення якості в охороні здоров‘я (прийнято Комітетом Міністрів 30.- 9.1997 на 602 зустрічі заступників міністрів)

Recommendation Rec(2001)13 of the Committee of Ministers to member states on developing a methodology for drawing up guidelines on best medical practices (Adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2001 at the 768th meeting of the Ministers’ Deputies) https://search.coe.int

Рекомендації Rec(2001)13 Комітету міністрів державам-членам щодо розробки методології для розробки настанов з найкращої медичної практики (Прийнята Комітетом міністрів 10 жовтня 2001 року на 768-му засіданні заступників міністрів)

Адаптована настанова для представників пацієнтів та опікунів SIGN 100: A handbook for patient and carer representatives
SIGN 50: A guideline developers' handbook, 2008
Оцінка якості клінічної настанови за допомогою інструмента AGREE

AGREE II Опитувальник з Експертизи та Оцінки Настанов ІІ

AGREE II Instrument Appraisal of guidelines for research & evaluation II