СИГНАЛ Clozapine та відсутність практики титрування дози (за даними глобальної бази даних ВООЗ VigiBase)

Під час моніторингу глобальної базі даних ВООЗ VigiBase, куди надходять повідомлення про безпеку лікарських засобів, було виявлено серію випадків, що описують відсутність титрування дози при повторному застосуванні лікарських засобів, що містять сlozapine.

Сlozapine – це нетиповий антипсихотичний препарат, який був дозволений до медичного застосування у 1956 р. Він застосовується при резистентній до лікування шизофренії, а також у пацієнтів, які мають проблеми з екстрапірамідними побічними реакціями при прийомі інших видів антипсихотичних препаратів. Також було встановлено, що препарат зменшує рівень смертності у пацієнтів, які страждають від стійкої суїцидальної поведінки чи поведінки, що має на меті самонанесення шкоди. Сlozapine є єдиним доступним науково обгрунтованим методом лікування резистентній до лікування шизофренії.

У 1989 році FDA остаточно затвердив сlozapine з вимогою, щоб у пацієнтів ретельно контролювався рівень лейкоцитів (абсолютна кількість нейтрофілів) до та під час лікування сlozapine, оскільки ризик виникнення агранулоцитозу становить 1% в перший рік застосування та 0,1% після цього.

Рекомендована доза сlozapine становить 300 мг/добу, але дози до 900 мг є може бути прийнятною за необхідності. Важливо лікування починати з низької дози, яку потім повільно титрують, інакше існує більший ризик розвитку зупинки серця, ортостатичної гіпотензії, брадикардії, судом і синкопе, все це залежить від дози. Початкова доза становить 12,5 мг один або два рази в перший день, після чого 25 мг один або два рази на день протягом другого дня під ретельним контролем. Якщо пацієнт переносить дозу, її можна збільшувати послідовно, поки не буде досягнуто безпечного та оптимального клінічного ефекту, що зазвичай займає два-три тижні. Коли досягнуто максимальної добової дози, її слід розділити для запобігання побічних реакцій. Повільне титрування дози важливе не лише на початку лікування, але і після перерви, що триває більше 48 годин.

У VigiBase станом на жовтень 2019 року було 45 повідомлень про відсутність титрування препарату, що не проводилася стосовно до сlozapine. Щороку спостерігається тенденція щодо збільшення кількості повідомлень. У повідомленнях від медичних працівників та пацієнтів описується що, якщо препарат сlozapine з тих чи інших причин був припинений на більше ніж 2 дні після його прийому протягом декількох років то коли пацієнт знову почав його застосовувати він відновив останній прийом дози.

Відомо, що якщо пацієнт перестає приймати сlozapine більше 48 годин, потрібно поступове повторне введення препарату до досягнення терапевтичної дози, щоб мінімізувати ризик виникнення седації, пароксизму, ортостатичної гіпотензії та судом. Важливе також повільне титрування дози, оскільки в іншому випадку у пацієнта може виникнути передозування.

В інструкції для медичного застосування сlozapine зазначено, що якщо пацієнт припинив застосування препарату більше ніж на 2 дні «лікування слід повторно розпочати з дози 12,5 мг, що вводиться один чи два рази в перший день». Більш швидке титрування до оптимального терапевтичного рівня є прийнятним, якщо пацієнт добре переносить дозу.

Висновки

Необхідно оновити інформаційний листок для пацієнтів щодо сlozapine, що пояснює важливість повторного титрування, якщо минуло більше 48 годин із моменту застосування останньої дози.

 

Посилання на сайт VigiBase – https://vigilyze.who-umc.org/

 

Інформація з глобальної бази даних ВООЗ VigiBase «Clozapine and drug dose titration not performed»

 

Перелік лікарських засобів, що містять сlozapine і дозволені до медичного застосування в Україні (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 19.02.2020)