Щодо внесення змін до інструкції для медичного застосування лікарських засобів, що містять moxifloxacin (systemic use)

Шановні заявники!

 

Комітет з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC), на підставі оцінки аналізу Регулярно оновлюванних звітів з безпеки (РОЗБ) для лікарських засобів, що містять моксифлоксацин (для системного використання), зробив наступні висновки:

 

Панцитопенія:

Прояви панцитопенії спостерігались у 32 випадках у післяреєстраційному періоді, що були зареєстровані в базі даних безпеки власників реєстраційних посвідчень. В одному випадку – відмічалась позитивна динаміка після відміни препарату та Місцевий медичний комітет (LMS) вважає причинно-наслідковий зв’язок між виникненням панцитопенії та застосуванням моксифлоксацину – ймовірним, у 19 випадках – можливий зв’язок. Для 2 з 3 випадків клінічних випробувань причинно-наслідковий зв’язок розглядається LMS як найменш вирогідний.

Панцитопенія, як побічна реакція, внесена в розділ інструкції «Побічні реакції» для лікарських засобів, що містять ципрофлоксацин, левофлоксацин та офлоксацин. РРАС рекомендує власникам реєстраційних посвідчень лікарських засобів, що містять моксифлоксацин (для системного використання) внести зміни до розділу інструкції для медичного застосування «Побічні реакції» щодо:

– панцитопенії з частотою «дуже рідко».

Гострий генералізований екзематозний пустульоз (AGEP):

Гострий генералізований екзематозний пустульоз (AGEP) відмічався в 5 післяреєстраційних повідомлень з бази даних безпеки власників реєстраційних посвідчень та літературних джерел. З них  – 3 вважаються з ймовірним причинно-наслідковим зв’язком, пов’язаним з застосуванням моксифлоксацину, а 1 – з  можливим. В 2 з 3 випадків, що мають ймовірний причинно-наслідковий зв’язок, AGEP було усунено після припинення лікування моксифлоксацином та застосуванням коригуючої терапії, у 3-му було зафіксовано позитивну реакцію при повторного введення моксифлоксацину. Відсутні повідомлення про випадки AGEP з клінічних досліджень. Наразі AGEP внесено в розділ інструкції «Побічні реакції» для лікарських засобів, що містять ципрофлоксацин і офлоксацин. РРАС рекомендує власникам реєстраційних посвідчень лікарських засобів, що містять моксифлоксацин (для системного використання), внести зміни до розділів інструкції для медичного застосування «Особливості застосування»  з відповідною інформацією та «Побічні реакції» щодо:

– гострого генералізованого екзематозного пустульозу (AGEP) з частотою «невідомо.

Гипоглікемічна кома:

Гіпоглікемічна кома спостерігалась у 8 випадках післяреєстраційних повідомлень з бази даних безпеки власників реєстраційних посвідчень, що були розглянуті LMS. У 6 з них було виставлено можливий причинно-наслідковий зв’язок, пов’язаний з застосуванням моксифлоксацину. Два з цих 6 випадків закінчилися летально, гіпоглікемічна кома розглядалася, як одна з причин смерті і пов’язана із вживанням моксифлоксацину. В обох випадках не повідомлялося про діабет, як супутне захворювання. Причинно-наслідковий зв’язок в одному з 2 ідентифікованих випадках з клінічних випробувань вважається LMS принаймні підозрюваним. Тому PRAC та CMDh рекомендував внести зміни до розділів інструкції для медичного застосування «Особливості застосування» інформацією:

щодо гіпоглікемічної коми

та «Побічні реакції»:

– щодо гіпоглікемічної коми з частотою «дуже рідко»

 

Делірій

Делірії відмічались у 369 випадків, що зазначені у базі даних безпеки власників реєстраційних посвідчень, 30 з них є медично підтвердженими та ці серйозні випадки було розглянуто власниками  реєстраційних посвідчень без надання альтернативного пояснення. LMS розглядає часовий взаємозв’язок для всіх 30 випадків. У 5 з цих 30 випадків була зафіксована позитивна динаміка розвитку побічної реакції після відміни препарату. У 3 з цих випадків причинно-наслідковий зв’язок вважається ймовірним, тоді як у двох інших є можливим. У чотирьох додаткових післяреєстраційних випадках з літературних даних причинно-наслідковий зв’язок вважається можливим. Нещодавно, в рамках спільної експертизи на лікарські засоби, що містять левофлоксацин та офлоксацин, делірії було рекомендовано позначати як побічну реакцію. Тому власникам реєстраційних посвідчень лікарських засобів, що містять моксифлоксацин (для системного використання) рекомендовано внести зміни до розділу інструкції для медичного застосування «Побічні реакції»:

– щодо делірії з частотою  «рідко».

 

Синдром неадекватної секреції діуретичного гормону (SIADH)

Синдром неадекватної секреції діуретичного гормону (SIADH) спостерігався у 5 повідомленнях (1 випадок з клінічного дослідження та 4 післяреєстраційні), які зазначені в базах безпеки даних власників реєстраційних посвідчень. В 1 післяреєстраційному випадку LMS встановило ймовірний причинно-наслідковий зв’язок, а в інших 3 післяреєстраційних випадках – можливий. В одному з 4 випадків було зареєстровано побічну реакцію при повторному введенні, а в решті 3-х випадках SIADH урегульовано після припинення застосування моксифлоксацину та додання коригуючої терапії з сольовим розчином. Причинно-наслідковий зв’язок у клінічних дослідженнях не може бути виключеним. У рамках останнього PSUSA для ципрофлоксацину (при системному використанні) і для левофлоксацину (за винятком централізовано авторизованого продукту), PRAC та CMDh рекомендував оновлення інформації для лікарських засобів, що містять ципрофлоксацин та левофлоксацин, щоб відобразити SIADH як побічну реакцію. PRAC рекомендує власникам реєстраційних посвідчень лікарських засобів, що містять моксифлоксацин (для системного використання) внести зміни до розділу інструкції для медичного застосування «Побічні реакції»:

– щодо синдрому неадекватної секреції діуретичного гормону (SIADH)

з частотою  «рідко».

 

Рабдомиолиз

Рабдоміоліз спостерігався у 40 випадках у післяреєстраційному періоді, що були зареєстровані в базі даних безпеки власників реєстраційних посвідчень. LMS розглядає часовий взаємозв’язок для 35 випадків.

Один з цих 35 випадків має ймовірно причинно-наслідковий зв’язок з застосуванням моксифлоксацину і у 34 випадка – можливий причинно-наслідковий зв’язок. У 8 із 35 випадків відмічалось відновлення побічної реакції  при повторному введенні, і в одному з них також було поновлення побічної реакції при повторному введенні  з гареноксацином.

Рабдоміоліз вже зазначений як побічна реакція у розділі інструкції для медичного застосування  для лікарських засобів, що містять  левофлоксацин, офлоксацин і норфлоксацин.

PRAC рекомендує власникам реєстраційних посвідчень лікарських засобів, що містять моксифлоксацин (для системного використання) внести зміни до розділу інструкції для медичного застосування «Побічні реакції»:

  • щодо рабдоміолізу з частотою «невідомо».
Перелік лікарських засобів, що містять moxifloxacin (systemic use), і дозволені до медичного застосування в Україні (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 31.03.2020).

Посилання:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/moxifloxacin-systemic-use-cmdh-scientific-conclusions-amendments-product-information-implementation/00009231/201905_en.pdf