Надійшли акти здачі-прийняття робіт відповідно до засідання НТР від 21.11.2019