Надійшли акти здачі-прийняття робіт відповідно до засідання НТР від 21.05.2020