Надійшли акти здачі-прийняття робіт відповідно до засідань НТР від 06.02.2020