ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ SMO (SITE MANAGEMENT ORGANIZATIONS) ДО ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

     У світовій практиці все частіше до проведення клінічних випробувань залучаються спеціалізовані організації – так звані Site Management Organizations (далі – SMO). Дані організації можуть бути залучені як спонсором або контрактною дослідницькою організацією, так і лікувально профілактичним закладом (далі — ЛПЗ). Зазвичай SMO беруть на себе виконання допоміжних функції (таких як відбір центрів і координація їх роботи, пошук пацієнтів, технічна підтримка, контроль і ризик-менеджмент, навчання персоналу, логістика процедур клінічного випробування, організація транспортних послуг тощо), які покращують управління і адміністрування клінічного випробування та позитивно впливають на його проведення.