Розроблений Державним Експертним Центром Посібник щодо організації діяльності Комісій з питань етики став доступний англійською мовою

З метою покращення доступності та прозорості регуляторних вимог щодо проведення клінічних досліджень в Україні для наявних та потенційних іноземних спонсорів / заявників  на сайті ДП «Державний експертний центр» МОЗ України розміщено переклад посібника «Посібник: загальні принципи організації діяльності комісій з питань етики при лікувально-профілактичних закладах, в яких проводяться клінічні випробування лікарських засобів» на англійську мову, здійснений ТОВ «Сінерджи Групп Україна».

«Guideline On general principles for organizing the activities of ethics committees in medical and preventive institutions, involved in drug clinical trials conduct (recommendations for experts)»

Посібник розроблений з урахуванням міжнародних документів щодо регулювання роботи комісій з питань етики: Гельсінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи проведення медичних досліджень за участю людини як суб’єкта», Міжнародних керівних принципів з етичних аспектів біомедичних досліджень на людях, розроблених Радою міжнародних організацій медичних наук (CIOMS), ICH GCP, Директиви 2001/20/ЕС, РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) № 536/2014 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 квітня 2014 року, а також вимог Закону України «Про лікарські засоби» та Наказу МОЗ України №690 від 23.09.2009 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» із змінами.