Інспекція ВООЗ

«11 – 14 лютого 2020 року в Лабораторії фармацевтичного аналізу Державного експертного центру МОЗ відбулася періодична інспекція з метою прекваліфікації Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Під час інспекції фахівці ВООЗ провели аудит діяльності Лабораторії фармацевтичного аналізу на відповідність вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я згідно наступних документів: “Належна практика ВООЗ для фармацевтичних лабораторій з контролю якості” (WHO TRS, № 957, 2010 – Annex 1), “Належна виробнича практика», настанови EDQM, ISO/IEC 17025:2017 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”.

Програма аудиту охоплювала порядок проведення лабораторних випробувань зразків лікарських засобів хімічними, фізико-хімічними та біологічними методами аналізу, функціонування та результативність системи забезпечення якості, в тому числі аналізування діяльності Лабораторії вищим керівництвом; наявність та відповідність ресурсів, таких як персонал, приміщення, обладнання, реактиви, стандартні зразки тощо та матеріально-технічного забезпечення; достовірність результатів випробувань.

Офіційний публічний звіт ВООЗ буде оприлюднений після його отримання Центром.»