До відома заявників!

І етап впровадження електронного кабінету Заявника (ЕКЗ)

Державний експертний центр МОЗ (ДЕЦ) повідомляє, що з 10.01.2020 року в Автоматизованій інформаційній системі з фармаконагляду (АІСФ)  Заявники, що представляють  лікарські засоби, вакцини, туберкулін на ринку України, за посиланням https://aisf.dec.gov.ua/ мають можливість створювати персональний ЕКЗ для обміну інформацією з ДЕЦ (інструкція для створення ЕКЗ). (659.6 Кб) (Завантажено: 03.01.2020 07:34:40)

Для активації ЕКЗ необхідно надати до ДЕЦ лист-підтвердження (16.1 Кб) (Завантажено: 03.01.2020 07:30:25) з інформацією про уповноважену/контактну особу, відповідальну за фармаконагляд Заявника та довіреність на уповноважену/контактну особу. (15.9 Кб) (Завантажено: 03.01.2020 07:31:04)

Звертаємо увагу, що якщо одна і та ж уповноважена/контактна особа, відповідальна за фармаконагляд у декількох  Заявників, то створюється відповідна кількість ЕКЗ, скільки Заявників заключили з цією уповноваженою/контактною особою договорів про співпрацю та нададуть листів–підтверджень та довіреностей на уповноважену/контактну особу.

Створення ЕКЗ та передача повідомлень безкоштовна. Отримання інформації заявниками з АІСФ (наступний етап впровадження ЕКЗ) планується з лютого 2020 року – за умовами договору.